Diagnostika

Vyzkoušejte diagnostiku

Diagnostický proces vedený lékařem k sestavení diagnózy, vede ke správnému určení léčby. Je přemostěním mezi předkládanými zdravotními problémy nemocného a terapeutickým plánem, který má dané obtíže odstranit. Aby se správně poskládala diagnostická mozaika zohledňující hlavní onemocnění, vede terapeut s klientem podrobný rozhovor, během kterého zmapuje silné a slabé stránky organizmu. Terapeut se detailně se vyptává na vše související s vaším zdravotním stavem, bere v úvahu příznaky nemoci tak, jak se mění v čase, vaši konstituci, vlivy prostředí, ve kterém žijete i vliv ročního období, aj. při tom využívá kombinace několika postupů:

  • Naslouchání - hodnotí kvalitu hlasu a další přídatné "zvuky" - dýchání, vzdychání, chrapot, atd.
  • Dotazování - palba otázek, mapující organizmus z pohledu tělesného, duševního i energetického. Jde o staletí kodifikovaný soubor dotazů, včetně takových, na které se běžně praktický lékař neptá - vztah k teplu či chladu, vztah k počasí, zhoršování se obtíží tou kterou emocí, denní dobou apod.
  • Pozorování - hodnotí se vzhled, celkový "esprit", jiskra v očích, držení těla (vše neprozradíme, abychom vás neovlivňovali v případě, že se k nám objednáte). Patří sem i pozorování jazyka, což je metoda rozvinutá v čínské medicíně do nečekaných detailů a spolu s pohmatem pulzu patrně nejvíce využívána.
  • Palpace - pohmat oblastí těla, kudy probíhají akupunkturní dráhy a na nich ležících bodů, sloužících jako signální světla nemocí. Eventuelně i pohmat problematických částí organizmu - břicha, bolavých nohou, apod.
  • Vyšetření pulzu - je spolu s vyšetřením jazyka metodou, bez které to v čínské medicíně nejde. Její zvládnutí je obtížnější, v rukou znalého diagnostika je však opět nástrojem k nezaplacení. Pohmat pulzu se provádí na obou zápěstích.

Ze sebraných dat sestaví obraz nerovnováhy (nemoci) a navrhne strategii léčby. Nástroje, ze kterých terapeut sestavuje optimální léčbu tak, aby se pacient co nejrychleji vrátil zpět k rovnováze, tzn. ke zdraví, jsou – fytoterapie (bylinná léčba), akupunktura, dietetika založená na principech čínské zdravovědy, masáže a cvičení.

Zdroj: tcmclinic.cz