Fytoterapie

Vyzkoušejte fytoterapii

Bylinná medicína, fytoterapie je velmi silným nástrojem TČM. Bylinné směsi se skládají z několika bylin, každá bylina má svou funkci a hierarchické postavení ve směsi a společně táhnou za jeden provaz. Je to metoda, která léčí materií - tedy něčím, co je obsaženo v bylinách a vařením se z nich vyloučí. Účinky jednotlivých bylin ve směsi se synergicky načítají a výsledný efekt převyšuje účinek každé dílčí byliny. V tom spočívá důvod lpění na dodržování starých osvědčených předpisů. Po určité době podávání se organizmus začne vracet do ztracené rovnováhy.

Čínské bylinné směsi mohou mít několik podob:

  • Odvar (tang): Původní metoda podávání bylin, nejúčinnější ale také chuťově nejméně vábná.
  • Bylinné granule (tablety): Lisované bylinky v granulové formě. Chuťově bezproblémové, účinností nižší než odvary.
  • Lisované pilulky (wan): Lisované tradiční směsi do malých kuliček. Chuťově naprosto bezproblémové, účinností opět nižší než u vařených bylin. Rovněž vhodné pro doléčení či u méně problémových stavů.

Bylinná léčba v této podobě je jedním z nejúčinnějších nefarmakologických léčebných postupů vůbec. Koncentrace odvaru vypovídá o množství vyvařených účinných látek, které navzájem tvoří složitou mozaiku zacílenou na ovlivnění celého organizmu.